Rozprawa sądowa w sprawie z pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.

28-04-2016 14:04:35 | Bieżący | EBI | 20/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 Zarząd Symbio S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27.04.2016 odbyła się przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozprawa w sprawie z pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku, złożonego przez akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC).
Podczas rozprawy Sąd postanowił:
1. Dopuścić uzupełniające pismo procesowe złożone przez Emitenta;
2. Dopuścić dowód z zeznań pana Piotra Kalamana;
3. Zobowiązać Spółkę do przedłożenia oryginałów pełnomocnictw do udziału w NWZA dla pana Piotra Kalamana;
4. Odroczyć rozprawę na 16 czerwca 2016r. na godzinę 11:00.

§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu