Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 05 marca 2019 roku otrzymał od Pana Damiana Czarneckiego i Pana Konrada Korobowicza rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.