Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

27-10-2017 10:05:22 | Bieżący | EBI | 14/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że dniu 26 października 2017 roku Pan Michał Kapica złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. z dniem 26 października 2017 roku.

Pan Michał Kapica nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu