Informacja o liczbie akcji.

Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA

Raport Roczny 2012

Formularz: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Formularz: pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Formularz: wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

Formularz: wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Formularz: wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz: zgłoszenie projektów uchwał

Sprawozdanie RN za 2012