Sprawozdanie z działalności RN za rok 2013

Raport Roczny za rok 2013

Informacja o liczbie akcji

Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA

Formularz: ogłoszenie o zwołaniu

Formularz: wniosek o zwołanie ZWZA

Formularz: pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Formularz: wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz: zgłoszenie projektów uchwał

Formularz: wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad