Informacja o liczbie akcji.

Ogłoszenie o zwolaniu NWZA

Projekty uchwał NWZA

Formularz: ogłoszenie o zwołaniu

Formularz: pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Formularz: wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz: zgłoszenie projektów uchwał