Informacja o liczbie akcji.

Ogłoszenie o zwołaniu zwza Spółki Symbio Polska s.a.

Projekty uchwal na zwza spolki symbio polska s.a.

SYMBIO raport roczny za rok 2010.

Formularz ogłoszenie o zwołaniu wza.

Formularz pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.

Formularz wniosek  o umieszczenie spraw w porządku obrad.

Formularz wniosek o zwołanie wza.

Formularz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz zgłoszenie projektów uchwał.

SYMBIO sprawozdanie RN 2010.