Informacja o liczbie akcji.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA

Raport roczny 2011.

Formularz: ogłoszenie o zwołaniu

Formularz: pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Formularz: wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

Formularz: wniosek o zwołanie WZA

Formularz: wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz: zgłoszenie projektów uchwał

Projekt sprawozdania RN za rok 2011