Materiały na NWZA:

1)    Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2)    Informacja o liczbie akcji
3)    Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
4)    Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5)    Ład korporacyjny „Dobre praktyki…”
6)    Projekty uchwał,
7)    Formularz  – wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
8)    Formularz – zgłoszenie projektów uchwał
9)    Formularz  – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
10)  Formularz – wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
11)  Formularz – wniosek o zwołanie ZWA
12)  Formularz  – ogłoszenie o zwołaniu ZWA