Ogłoszenie o zwolaniu NWZA

Projekty uchwał NWZA

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

Zawiadomienie o pełnomocnictwie

Instrukcja do głosowania