6/2019 z dn. 18-03-2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta 

5/2019 z dn. 15-03-2019 Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 

4/2019 z dn. 15-03-2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta 

3/2019 z dn. 26-02-2019 Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A.

2/2019 z dn. 31-01-2019 Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych

 1/2019 z dn. 2019-01-15 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 15 stycznia 2019 r.
 9/2018 z dn. 2018-12-19 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 15 stycznia 2019 r. wraz z projektami uchwał.
 8/2018 z dn. 2018-10-09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 9 października 2018 r. SYMBIO POLSKA S.A.
 7/2018 z dn. 2018-09-12 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 9 października 2018 r. wraz z projektami uchwał
 6/2018 z dn. 2018-06-29 Wykup Obligacji Serii D
 5/2018 z dn. 2018-06-20 Aktualizacja kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021 SYMBIO POLSKA S.A.
 4/2018 z dn. 2018-05-07 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 07 maja 2018 r.
 3/2018 z dn. 2018-04-06 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 7 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał
 2/2018 z dn. 2018-04-03 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 1/2018 z dn. 2018-02-05 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta
 7/2017 z dn. 2017-12-18 Kierunki rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021
 6/2017 z dn. 2017-12-18 Szacunkowe dane finansowe za rok 2017
 5/2017 z dn. 2017-10-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 października 2017 r.
 4/2017 z dn. 2017-09-29 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 27 października 2017 r. wraz z projektami uchwał
 3/2017 z dn. 2017-07-14 Podpisanie umów kredytowych
 2/2017 z dn. 2017-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
 1/2017 z dn. 2017-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
 17/2016 z dn. 2016-12-30 Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
 16/2016 z dn. 2016-11-09 Zawarcie ugody z Bio Berry Poland sp. z o.o.
 15/2016 z dn. 2016-07-22 Podpisanie umów kredytowych
 12/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 11/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 10/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 14/2016 z dn. 2016-07-04 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 13/2016 z dn. 2016-07-04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
 12/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 11/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 10/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
 9/2016 z dn. 2016-06-17 Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
 8/2016 z dn. 2016-06-17 Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
 7/2016 z dn. 2016-06-15 Informacja o nabyciu akcji Symbio Polska S.A. przez członka Zarządu.
 6/2016 K z dn. 2016-06-03 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych – korekta
 6/2016 z dn. 2016-06-03 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 5/2016 z dn. 2016-06-03 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
 4/2016 z dn. 2016-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
 3/2016 z dn. 2016-01-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 styczeń 2016 r.
 2/2016 z dn. 2016-01-05 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 1/2016 z dn. 2016-01-05 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
 14/2015 z dn. 2015-12-30 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.
 13/2015 z dn. 2015-10-08 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 12/2015 z dn. 2015-09-30 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 11/2015 z dn. 2015-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
 10/2015 z dn. 2015-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
 9/2015 z dn. 2015-02-19 Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
 8/2015 z dn. 2015-01-30 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 7/2015 z dn. 2015-01-30 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
 6/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
 5/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
 4/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
 3/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
 2/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
 1/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
 5/2014 z dn. 2014-12-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 30 grudnia 2014 r.
 7/2014 z dn. 2014-11-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
 6/2014 z dn. 2014-11-21 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 19 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 5/2014 z dn. 2014-10-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 4/2014 z dn. 2014-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
 3/2014 z dn. 2014-05-30 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 2/2014 A z dn. 2014-06-26 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku.
 2/2014 z dn. 2014-05-13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 6 maja 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 13 maja 2014 r.
 1/2014 z dn. 2014-04-09 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
3/2013 z dn. 2013-06-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
3/2013 z dn. 2013-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
2/2013 z dn. 2013-04-03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28 marca 2013 r.
1/2013 z dn. 2013-02-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.