15/2019 z dn. 10-05-2019 Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku Symbio Polska Spółka Akcyjna

14/2019 z dn. 01-04-2019 Zmiana terminu wykupu Obligacji Serii F Symbio Polska Spółka AkcyjnaC 

13/2019 z dn. 15-03-2019 Częściowy wykup obligacji serii F Symbio Polska 

12/2019 z dn. 06-03-2019 Zmiana terminu wykupu Obligacji Serii F

11/2019 z dn. 06-03-2019 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

10/2019 z dn. 06-3-2019 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

9/2019 z dn. 06-03-2019 Korekta raportu nr 8/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

8/2019 z dn. 05-03-2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. 

7/2019 z dn. 28-02-2019 Zmiana terminu wykupu Obligacji Serii F 

6/2019 z dn. 26-02-2019 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A. Symbio Polska Spółka Akcyjna

4/2019 z dn. 01-02-2019 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

5/2019 z dn. 05-02-2019 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

3/2019 z dn. 31-01-2019 Zmiana terminu wykupu Obligacji Serii F

 2/2019

z dn. 15-01-2019 Treść uchwał podjętych na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 15 stycznia 2019 roku.
 1/2019 z dn. 09-01-2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
 31/2018 z dn. 27-12-2018 Zmiana terminu wykupu Obligacji Serii F Symbio Polska S.A.
 30/2018 z dn. 19-12-2018 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 15 stycznia 2019 r. wraz z projektami uchwał.
 29/2018 z dn. 14-11-2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 rok
 28/2018 z dn. 09-10-2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 27/2018 z dn. 09-10-2018 Treść uchwał podjętych na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 9 października 2018 roku.
 26/2018 z dn. 03-10-2018 Powierzenie Wiceprezesowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu
 25/2018 z dn. 02-10-2018 Rezygnacja prezesa zarządu Symbio Polska S.A.
 24/2018 z dn. 28-09-2018 Przydział Obligacji Serii G
 23/2018 z dn. 28-09-2018 Wykup Obligacji Serii E
 22/2018 z dn. 28-09-2018 Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii G
 21/2018 z dn. 19-09-2018 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
 20/2018 z dn. 12-09-2018 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 9 października 2018
 19/2018 z dn. 14-08-2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 rok
 18/2018 z dn. 29-06-2018 Przydział Obligacji Serii F
 17/2018 z dn. 29-06-2018 Przydział Obligacji Serii E
 16/2018 z dn. 29-06-2018 Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii F
 15/2018 z dn. 29-06-2018 Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii E
 14/2018 z dn. 05-06-2018 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
 13/2018 z dn. 05-06-2018 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
 12/2018 z dn. 07-05-2018 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 11/2018 z dn. 07-05-2018 Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 7 maja 2018 roku.
 10/2018 z dn. 07-05-2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 rok
 9/2018 z dn. 27-04-2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1 kwartał 2018 r.
 8/2018 z dn. 06-04-2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 7 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał
 7/2018 z dn. 06-04-2018 Raport roczny za rok 2017
 6/2018 z dn. 03-04-2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.
 5/2018 z dn. 27-03-2018 Przydział Obligacji serii D
 4/2018 z dn. 23-03-2018 Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii D
 3/2018 z dn. 14-02-2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017
 2/2018 z dn. 18-01-2018 Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych
 1/2018 z dn. 17-01-2018 Terminy przekazywania raportów okresowych
 20/2017 z dn. 22-11-2017 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
 19/2017 z dn. 17-11-2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Symbio
 18/2017 z dn. 14-11-2017 Korekta rodzaju raportu – Raport kwartalny za III kwartał 2017
 17/2017 z dn. 14-11-2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017
 16/2017 z dn. 27-10-2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 15/2017 z dn. 27-10-2017 Treść uchwał podjętych na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 października 2017 r.
 14/2017 z dn. 27-10-2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
 13/2017 z dn. 06-10-2017 Odwołanie osoby zarządzającej
 12/2017 z dn. 29-09-2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 27 października 2017 r. wraz z projektami uchwał
 11/2017 z dn. 11-08-2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
 10/2017 z dn. 07-08-2017 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
 9/2017 z dn. 03-08-2017 Rezygnacja wiceprezesa zarządu Symbio Polska S.A.
 8/2017 z dn. 27-06-2017 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 7/2017 z dn. 27-06-2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
 6/2017 z dn. 31-05-2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
 5/2017 z dn. 31-05-2017 Raport roczny za rok 2016
4/2017 z dn.  12-05-2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
 3/2017 z dn. 11-04-2017 Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
 2/2017 z dn. 14-02-2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016
 1/2017 z dn. 20-01-2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
 46/2016 z dn. 15-12-2016 Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych
 45/2016 z dn. 12-12-2016 Raport miesięczny za listopad 2016 roku
 44/2016 z dn. 01-12-2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 43/2016 z dn. 10-11-2016 Raport miesięczny za październik 2016 roku
 42/2016 z dn. 10-11-2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016
 41/2016 z dn. 12-10-2016 Raport miesięczny za wrzesień 2016 roku
 40/2016 z dn. 13-09-2016 Korekta raportu bieżącego nr 39/2016 – raportu miesięcznego za sierpień 2016 roku.
 39/2016 z dn. 12-09-2016 Raport miesięczny za sierpień 2016 roku.
 38/2016 z dn. 22-08-2016 Korekta raportu kwartalnego nr 37/2016 – za II kwartał 2016
 37/2016 z dn. 12-08-2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016
 36/2016 z dn. 12-08-2016 Raport miesięczny za lipiec 2016
 35/2016 z dn. 22-07-2016 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect
 34/2016 z dn. 15-07-2016 Rezygnacja członka zarządu Symbio Polska S.A.
 33/2016 z dn. 12-07-2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku
 32/2016 z dn. 30-06-2016 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 31/2016 z dn. 30-06-2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
 30/2016 z dn. 27-06-2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii I
 29/2016 z dn. 17-06-2016 Informacja o akcjonariacie Symbio Polska S.A.
 28/2016 z dn. 16-06-2016 Umorzenie postępowania o unieważnienie Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.
 27/2016 z dn. 14-06-2016 Raport miesięczny za maj 2016 roku.
 26/2016 z dn. 03-06-2016 Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Symbio Polska S.A.
 25/2016 z dn. 02-06-2016 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.
 24/2016 z dn. 01-06-2016 Zawarcie ugody w sprawie zakończenia postępowań pomiędzy Symbio Polska S.A. i jej akcjonariuszami
 23/2016 z dn. 20-05-2016 Raport roczny za rok 2015
 22/2016 z dn. 13-05.2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016
 21/2016 z dn. 13-05.2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.
 20/2016 z dn. 28-04.2016 Rozprawa sądowa w sprawie z pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
 19/2016 z dn. 26-04-2016 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
 18/2016 z dn. 14-04-2016 Raport miesięczny za marzec 2016 roku
 17/2016 z dn. 22-03-2016 Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta
 16/2016 z dn. 18-03-2016 Złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
 15/2016 z dn. 15-03-2016 Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I
 14/2016 z dn. 14-03-2016 Raport miesięczny za luty 2016 roku.
 13/2016 z dn. 08-03-2016 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I.
 12/2016 z dn. 02-03-2016 Informacja o zapisach na akcje serii I w ofercie publicznej
 11/2016 z dn. 22-02-2016 Przedterminowy wykup obligacji serii A, B i C
 10/2016 z dn. 19-02-2016 Wniosek o zabezpieczenie powództwa
 9/2016 z dn. 17-02-2016 Informacja KRS – wniosek o zabezpieczenie powództwa
 8/2016 z dn. 12-02-2016 Raport miesięczny za styczeń 2016 roku
 7/2016 z dn. 12-02-2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015
 6/2016 z dn. 10-02-2016 Oferta publiczna akcji serii I z prawem poboru
 5/2016 z dn. 04-02-2016 Uchwała w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii I
 4/2016 z dn. 29-01-2016 Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
 3/2016 z dn. 27-01-2016 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r
 2/2016 z dn. 20-01-2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r
 1/2016 z dn. 14-01.2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 roku
 42/2015 z dn. 30-12-2015 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.
 41/2015 z dn. 14-12-2015 Raport miesięczny za listopad 2015 roku
 40/2015 z dn. 03-12-2015 Emisja Obligacji serii C Symbio Polska S.A.
 39/2015 z dn. 13-11-2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015
 38/2015 z dn. 13-11-2015 Raport miesięczny za październik 2015 roku
 37/2015 z dn. 06-11-2015 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
 36/2015 z dn. 14-10-2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015 roku
 35/2015 z dn. 14-09-2015 Raport miesięczny za sierpień 2015 roku
 34/2015 z dn. 24-08-2015 Emisja Obligacji serii B Symbio Polska S.A.
 33/2015 z dn. 19-08-2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie spółki Symbio Polska S.A.
 32/2015 z dn. 14-08-2015 Raport miesięczny za lipiec 2015 roku
 31/2015 z dn. 13-08.2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015
 30/2015 z dn. 14-07-2015 Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku
 29/2015 z dn. 03-07-2015 Emisja Obligacji serii A Symbio Polska S.A.
 28/2015 z dn. 29-06.2015 Podpisanie umów kredytowych
 27/2015 z dn. 29-06.2015 Uzupełnienie rb 26/2015 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej
 26/2015 z dn. 26-06-2015 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 25/2015 z dn. 26-06-2015 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
 24/2015 z dn. 12-06-2015 Raport miesięczny za maj 2015 roku
 23/2015 z dn. 29-05-2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
 22/2015 z dn. 25-05-2015 Odwołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
 21/2015 z dn. 14-05-2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015
 20/2015 z dn. 14-05-2015 Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku
 19/2015 z dn. 13-05-2015 Raport roczny za rok 2014
 18/2015 z dn. 08-05-2015 Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 r.
 17/2015 z dn. 14-04-2015 Raport miesięczny za marzec 2015 roku
 16/2015 z dn. 02-04-2015 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 15/2015 z dn. 27-03-2015 Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect
 14/2015 z dn. 26-03-2015 Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
 13/2015 z dn. 18-03-2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
 12/2015 z dn. 18-03-2015 Zmiana Autoryzowanego Doradcy
 11/2015 z dn. 17-03-2015 Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 – raport miesięczny za luty 2015 r.
 10/2015 z dn. 13-03-2015 Raport miesięczny za luty 2015 roku.
 9/2015 z dn. 11-03-2015 Powołanie Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.
 8/2015 z dn. 13-02-2015 Raport miesięczny za styczeń 2015 roku.
 7/2015 z dn. 12-02-2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014
 6/2015 z dn. 04-02-2015 Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
 5/2015 z dn. 27-01-2015 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki.
 4/2015 z dn. 19-01-2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii H.
 3/2015 z dn. 14-01-2015 Raport miesięczny za grudzień 2014 roku.
 2/2015 z dn. 14-01-2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
 1/2015 z dn. 12-01-2015 Uzupełnienie rb 39/2014 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.
 40/2014 z dn. 31-12-2014 Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego
 39/2014 z dn. 31-12-2014 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 38/2014 z dn. 31-12-2014 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 30 grudnia 2014 r.
 37/2014 z dn. 31-12-2014 Powołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
 36/2014 z dn. 19-12-2014 Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 grudnia 2014 r.
 35/2014 z dn. 12-12-2014 Raport miesięczny za listopad 2014 roku.
 34/2014 z dn. 25-11-2014 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
 33/2014 z dn. 21-11-2014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 19 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 32/2014 z dn. 21-11-2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii H.
 31/2014 z dn. 14-11-2014 Raport miesięczny za październik 2014 roku.
 30/2014 z dn. 13-11-2014 Raport kwartalny za III kwartał 2014
 29/2014 z dn. 28-10-2014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 28/2014 z dn. 13-10-2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku
 27/2014 z dn. 12-09-2014 Raport miesięczny za sierpień 2014 roku
 26/2014 z dn. 13-08-2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014
 25/2014 z dn. 11-08-2014 Raport miesięczny za lipiec 2014 roku
 24/2014 z dn. 14-07-2014 Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.
 23/2014 z dn. 26-06-2014 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
 22/2014 z dn. 14-06-2014 Uchwała Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii H i umowa zobowiązująca do objęcia akcji.
 21/2014 z dn. 13-06-2014 Raport miesięczny za maj 2014 roku.
 20/2014 z dn. 30-05-2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 19/2014 z dn. 30-05-2014 Raport roczny za rok 2013.
 18/2014 z dn. 14-05-2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku.
 17/2014 z dn. 14-05-2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014
 16/2014 z dn. 13-05-2014 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 13 maja 2014 r.
 15/2014 z dn. 06-05-2014 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 14/2014 z dn. 06-05-2014 Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał.
 13/2014 z dn. 30-04-2014 Uchwała Rady Nadzorczej o przedłużeniu delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.
 12/2014 z dn. 14-04-2014 Raport miesięczny za marzec 2014 roku
 11/2014 z dn. 09-04-2014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
 10/2014 z dn. 08-04-2014 Pozew do Sądu w sprawie nieuczciwej konkurencji.
 9/2014 z dn. 14-03-2014 Raport miesięczny za luty 2014 roku
 8/2014 z dn. 14-02-2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013
 7/2014 z dn. 14-02-2014 Raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
 6/2014 z dn. 07-02-2014 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za IV kw. 2013 r.
 5/2014 z dn. 07-02-2014 Korekta rb 4/2014
 4/2014 z dn. 29-01-2014 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu Symbio Polska S.A.
 3/2014 z dn. 29-01-2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
 2/2014 z dn. 13-01-2014 Raport miesięczny za grudzień 2013 roku.
 1/2014 z dn. 13-01-2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
 25/2013 z dn. 13-12-2013 Raport miesięczny za listopad 2013 roku.
 24/2013 z dn. 14-11-2013 Raport miesięczny za październik 2013 roku.
 23/2013 z dn. 12-11-2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.
 22/2013 z dn. 14-10-2013 Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku
 21/2013 z dn. 13-09-2013 Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.
 20/2013 z dn. 14-08-2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.
 19/2013 z dn. 14-08-2013 Raport miesięczny za lipiec 2013 roku.
 18/2013 z dn. 07-08-2013 Rejestracja zmian w statucie Symbio Polska S.A.
 17/2013 z dn. 12-07-2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.
 16/2013 z dn. 28-06-2013 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
 15/2013 z dn. 14-06-2013 Raport miesięczny za maj 2013 roku.
 14/2013 z dn. 06-06-2013 Podpisanie umów kredytowych.
 13/2013 z dn. 31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
 12/2013 z dn. 31-05-2013 Raport roczny za rok 2012.
 11/2013 z dn. 15-05-2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
 10/2013 z dn. 14-05-2013 Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.
 9/2013 z dn. 14-04.2013 Raport miesięczny za marzec 2013 roku.
 8/2013 z dn. 29-03.2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
 7/2013 z dn. 29-03.2013 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28.03.2013 r.
 6/2013 z dn. 14-03.2013 Raport miesięczny za luty 2013 roku.
 5/2013 z dn. 28-02-2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
 4/2013 z dn. 12-02-2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
 3/2013 z dn. 08-02-2013 Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.
 2/2013 z dn. 14-01-2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 roku.
 1/2013 z dn. 14-01-2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.