4/2017 z dn. 2017-09-29 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 27 października 2017 r. wraz z projektami uchwał
3/2017 z dn. 2017-07-14 SYMBIO POLSKA SA (3/2017) Podpisanie umów kredytowych
2/2017 z dn. 2017-06-29 SYMBIO POLSKA SA (2/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
1/2017 z dn. 2017-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
17/2016 z dn. 2016-12-30 Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/2016 z dn. 2016-11-09 Zawarcie ugody z Bio Berry Poland sp. z o.o.
15/2016 z dn. 2016-07-22 Podpisanie umów kredytowych
12/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
10/2016 K z dn. 2016-07-21 Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
14/2016 z dn. 2016-07-04 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
13/2016 z dn. 2016-07-04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
12/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
10/2016 z dn. 2016-07-01 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
9/2016 z dn. 2016-06-17 Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
8/2016 z dn. 2016-06-17 Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
7/2016 z dn. 2016-06-15 Informacja o nabyciu akcji Symbio Polska S.A. przez członka Zarządu.
6/2016 K z dn. 2016-06-03 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych – korekta
6/2016 z dn. 2016-06-03 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
5/2016 z dn. 2016-06-03 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
4/2016 z dn. 2016-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
3/2016 z dn. 2016-01-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 styczeń 2016 r.
2/2016 z dn. 2016-01-05 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
1/2016 z dn. 2016-01-05 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
14/2015 z dn. 2015-12-30 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.
13/2015 z dn. 2015-10-08 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
12/2015 z dn. 2015-10-01 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
11/2015 z dn. 2015-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
10/2015 z dn. 2015-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
9/2015 z dn. 2015-02-19 Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
8/2015 z dn. 2015-01-30 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
7/2015 z dn. 2015-01-30 Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
6/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
5/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
4/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
3/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
2/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
1/2015 z dn. 2015-01-29 Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
5/2014 z dn. 2014-12-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 30 grudnia 2014 r.
5/2014 z dn. 2014-11-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.
7/2014 z dn. 2014-11-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
6/2014 z dn. 2014-11-21 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 19 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.
4/2014 z dn. 2014-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
3/2014 z dn. 2013-05-30 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
2/2014 z dn. 2013-04-13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 6 maja 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 13 maja 2014 r.
1/2014 z dn. 2013-04-09 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
3/2013 z dn. 2013-06-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
3/2013 z dn. 2013-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
2/2013 z dn. 2013-04-03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28 marca 2013 r.
1/2013 z dn. 2013-02-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
3/2012 z dn. 2012-09-06 Zawiadomienie od Pana Artura Tymińskiego o zmianie posiadanego pakietu akcji.
2/2012 z dn. 2012-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.
1/2012 z dn. 2012-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2012 r. wraz z projektami uchwał.
11/2011 z dn. 2011-12-02 Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie posiadanego pakietu akcji.
10/2011 z dn. 2011-12-02 Zawiadomienie od Artura Tymińskiego o zmianie posiadanego pakietu akcji.
9/2011 z dn. 2011-12-02 Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
8/2011 z dn. 2011-06-28 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.
7/2011 z dn. 2011-06-01 Projekty uchwał na ZWZA Spólki SYMBIO Polska S.A. na 27 czerwca 2011 r.
6/2011 z dn. 2011-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2011 r.
5/2011 Z dn. 2011-04-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SYMBIO Polska S.A. w dniu 28 marca 2011 r.
4/2011 z dn. 2011-03-16 Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
3/2011 z dn. 2011-03-16 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
2/2011 z dn. 2011-03-01 Projekty uchwał na NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2011 r.
1/2011 Z dn. 2011-03-01 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2011 r.
12/2010 z dn. 2010-07-09 Wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na drugiej części Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYMBIO Polska S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2010 r., które odbyło sie po przerwie w dniu 2 lipca 2010 r.
11/2010 z dn. 2010-06-21 Lista Akcjonariuszy Spółki SYMBIO Polska S.A. posiadających 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2010 roku.
10/2010 z dn. 2010-06-02 Korekta do projektu uchwał na ZWZA w dniu 16.06.2010 roku.
9/2010 z dn. 2010-05-24 Projekty uchwał na ZWZA Spółki SYMBIO Polska S.A. zwołane na 16 czerwca 2010 roku.
8/2010 z dn. 2010-05-24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SYMBIO Polska S.A.
7/2010 z dn. 2010-04-13 Zawiadomienie SPERE enterprises LLC w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
6/2010 z dn. 2010-03-01 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
5/2010 z dn. 2010-02-22 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
4/2010 z dn. 2010-02-15 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
3/2010 z dn. 2010-01-31 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
2/2010 z dn. 2010-01-21 Lista akcjonariuszy spółki Symbio Polska S.A. mających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 18.01.2010 roku.
6/2009 z dn. 2009-12-21 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SYMBIO POLSKA S.A.
5/2009 z dn. 2009-12-15 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
4/2009 z dn. 2009-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku.
3/2009 z dn. 2009-03-23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA w dniu 17.03.2009 roku.
2/2009 z dn. 2009-03-11 Zawiadomienia zgodne z Artykulem 69 Ustawy o ofercie.
1/2009 z dn. 2009-12-15 Przystąpienie do systemu ESPI.