W dniu 6 października Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 1035/2016 wprowadził akcje serii I do obrotu na rynku NewConnect.