Oferta publiczna akcji serii I z zachowaniem prawa poboru odbyła się w dniach od 11 do 24 lutego 2016 r. Przydziału akcji dokonano w dniu 8 marca 2016 r.

W ofercie objęto wszystkie akcje serii I w liczbie 3.341.323, po cenie emisyjnej 1,60 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii zostało zarejestrowane przez sąd 27 czerwca 2016 r.