Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015:

Data Rodzaj raportu
12 lutego 2015 Raport  za IV kwartał 2014 roku
14 maja 2015 Raport za I kwartał 2015 roku
13 sierpnia 2015 Raport za  II kwartał 2015 roku
13 listopada 2015 Raport  za III kwartał 2015 roku
29 maja 2015 Raport roczny za 2014 rok

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO