Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

Data Rodzaj raportu
14 lutego 2018 roku Raport  za IV kwartał 2017 roku
7 maja 2018 roku Raport za I kwartał 2018 roku
14 sierpnia 2018 roku Raport za  II kwartał 2018 roku
14 listopada 2018 roku Raport  za III kwartał 2018 roku
6 kwietnia 2018 roku Raport roczny za 2017 rok

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO