• Firma SYMBIO 12.03.2012 Dokument Informacyjny – ubieganie o wprowadzenie instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Firma SYMBIO