13/2017 z dn. 2017-10-06 Odwołanie osoby zarządzającej SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
12/2017 z dn. 2017-09-29 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Symbio Polska S.A. na 27 października 2017 r. wraz z projektami uchwał
11/2017 z dn. 2017-08-11 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
10/2017 z dn. 2017-08-07 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A. SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
9/2017 z dn. 2017-08-03 Rezygnacja wiceprezesa zarządu Symbio Polska S.A. SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
8/2017 z dn. 2017-06-27 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
7/2017 z dn. 2017-06-27 Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
6/2017 z dn. 2017-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
5/2017 z dn. 2017-05-31 Raport roczny za rok 2016
4/2017 z dn. 2017-05-12 Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
3/2017 z dn. 2017-04-11 Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
2/2017 z dn. 2017-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2016
1/2017 z dn. 2017-01-20 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
46/2016 z dn. 2016-12-15 Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych
45/2016 z dn. 2016-12-12 Raport miesięczny za listopad 2016 roku
44/2016 z dn. 2016-12-01 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
43/2016 z dn. 2016-11-10 Raport miesięczny za październik 2016 roku
42/2016 z dn. 2016-11-10 Raport kwartalny za III kwartał 2016
41/2016 z dn. 2016-10-12 Raport miesięczny za wrzesień 2016 roku
40/2016 z dn. 2016-09-13 Korekta raportu bieżącego nr 39/2016 – raportu miesięcznego za sierpień 2016 roku.
39/2016 z dn. 2016-09-12 Raport miesięczny za sierpień 2016 roku.
38/2016 z dn. 2016-08-22 Korekta raportu kwartalnego nr 37/2016 – za II kwartał 2016
37/2016 z dn. 2016-08-12 Raport kwartalny za II kwartał 2016
36/2016 z dn. 2016-08-12 Raport miesięczny za lipiec 2016 roku
35/2016 z dn. 2016-07-22 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect
34/2016 z dn. 2016-07-15 Rezygnacja członka zarządu Symbio Polska S.A.
33/2016 z dn. 2016-07-12 Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku
32/2016 z dn. 2016-06-30 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
31/2016 z dn. 2016-06-30 Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
30/2016 z dn. 2016-06-27 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii I
29/2016 z dn. 2016-06-17 Informacja o akcjonariacie Symbio Polska S.A.
28/2016 z dn. 2016-06-16 Umorzenie postępowania o unieważnienie Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.
27/2016 z dn. 2016-06-14 Raport miesięczny za maj 2016 roku.
26/2016 z dn. 2016-06-03 Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Symbio Polska S.A.
25/2016 z dn. 2016-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.
24/2016 z dn. 2016-06-01 Zawarcie ugody w sprawie zakończenia postępowań pomiędzy Symbio Polska S.A. i jej akcjonariuszami
23/2016 z dn. 2016-05-20 Raport roczny za rok 2015
22/2016 z dn. 2016-05-13 Raport kwartalny za I kwartał 2016
21/2016 z dn. 2016-05-13 Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.
20/2016 z dn. 2016-04-28 Rozprawa sądowa w sprawie z pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
19/2016 z dn. 2016-04-26 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
18/2016 z dn. 2016-04-14 Raport miesięczny za marzec 2016 roku
17/2016 z dn. 2016-03-22 Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta
16/2016 z dn. 2016-03-18 Złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
15/2016 z dn. 2016-03-15 Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I
14/2016 z dn. 2016-03-14 Raport miesięczny za luty 2016 roku.
13/2016 z dn. 2016-03-08 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I.
12/2016 z dn. 2016-03-02 Informacja o zapisach na akcje serii I w ofercie publicznej
11/2016 z dn. 2016-02-22 Przedterminowy wykup obligacji serii A, B i C
10/2016 z dn. 2016-02-19 Wniosek o zabezpieczenie powództwa
9/2016 z dn. 2016-02-17 Informacja KRS – wniosek o zabezpieczenie powództwa
8/2016 z dn. 2016-02-12 Raport miesięczny za styczeń 2016 roku
7/2016 z dn. 2016-02-12 Raport kwartalny za IV kwartał 2015
6/2016 z dn. 2016-02-10 Oferta publiczna akcji serii I z prawem poboru
5/2016 z dn. 2016-02-04 Uchwała w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii I
4/2016 z dn. 2016-01-29 Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
3/2016 z dn. 2016-01-27 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r.
2/2016 z dn. 2016-01-14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
1/2016 z dn. 2016-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2015 roku
42/2015 z dn. 2015-12-30 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.
41/2015 z dn. 2015-12-14 Raport miesięczny za listopad 2015 roku
40/2015 z dn. 2015-12-03 Emisja Obligacji serii C Symbio Polska S.A.
39/2015 z dn. 2015-11-13 Raport kwartalny za III kwartał 2015
38/2015 z dn. 2015-11-13 Raport miesięczny za październik 2015 roku
37/2015 z dn. 2015-11-06 Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
36/2015 z dn. 2015-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2015 roku
35/2015 z dn. 2015-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2015 roku
34/2015 z dn. 2015-08-24 Emisja Obligacji serii B Symbio Polska S.A.
33/2015 z dn. 2015-08-19 Zarejestrowanie zmian w Statucie spółki Symbio Polska S.A.
32/2015 z dn. 2015-08-13 Raport miesięczny za lipiec 2015 roku
31/2015 z dn. 2015-08-13 Raport kwartalny za II kwartał 2015
30/2015 z dn. 2015-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku
29/2015 z dn. 2015-07-03 Emisja Obligacji serii A Symbio Polska S.A.
28/2015 z dn. 2015-06-29 Podpisanie umów kredytowych
27/2015 z dn. 2015-06-29 Uzupełnienie rb 26/2015 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej
26/2015 z dn. 2015-06-26 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
25/2015 z dn. 2015-06-26 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
24/2015 z dn. 2015-06-12 Raport miesięczny za maj 2015 roku
23/2015 z dn. 2015-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
22/2015 z dn. 2015-05-23 Odwołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
21/2015 z dn. 2015-05-14 Raport kwartalny za I kwartał 2015.
20/2015 z dn. 2015-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.
19/2015 z dn. 2015-05-13 Raport roczny za rok 2014.
18/2015 z dn. 2015-05-08 Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 r.
17/2015 z dn. 2015-04-14 Raport miesięczny za marzec 2015 roku
16/2015 z dn. 2015-04-02 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/2015 z dn. 2015-03-27 Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect
14/2015 z dn. 2015-03-26 Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
13/2015 z dn. 2015-03-18 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
12/2015 z dn. 2015-03-18 Zmiana Autoryzowanego Doradcy
11/2015 z dn. 2015-03-17 Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 – raport miesięczny za luty 2015 r.
10/2015 z dn. 2015-03-13 Raport miesięczny za luty 2015 roku.
9/2015 z dn. 2015-03-11 Powołanie Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.
8/2015 z dn. 2015-02-13 Raport miesięczny za styczeń 2015 roku.
7/2015 z dn. 2015-02-12 Raport kwartalny za IV kwartał 2014
6/2015 z dn. 2015-02-04 Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
5/2015 z dn. 2015-01-27 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki.
4/2015 z dn. 2015-01-19 Zakończenie subskrypcji akcji serii H.
3/2015 z dn. 2015-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2014 roku.
2/2015 z dn. 2015-01-14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
1/2015 z dn. 2015-01-12 Uzupełnienie rb 39/2014 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.
40/2014 z dn. 2014-12-31 Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego
39/2014 z dn. 2014-12-31 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
38/2014 z dn. 2014-12-31 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 30 grudnia 2014 r.
37/2014 z dn. 2014-12-31 Powołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
36/2014 z dn. 2014-12-19 Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 grudnia 2014 r.
35/2014 z dn. 2014-12-12 Raport miesięczny za listopad 2014 roku.
34/2014 z dn. 2014-11-25 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
33/2014 z dn. 2014-11-21 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 19 grudnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.
32/2014 z dn. 2014-11-21 Zakończenie subskrypcji akcji serii H.
31/2014 z dn. 2014-11-14 Raport miesięczny za październik 2014 roku.
30/2014 z dn. 2014-11-13 Raport kwartalny za III kwartał 2014
29/2014 z dn. 2014-10-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.
28/2014 z dn. 2014-10-13 Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku.
27/2014 z dn. 2014-09-12 Raport miesięczny za sierpień 2014 roku.
26/2014 z dn. 2014-08-13 Raport kwartalny za II kwartał 2014.
25/2014 z dn. 2014-08-11 Raport miesięczny za lipiec 2014 roku.
24/2014 z dn. 2014-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.
23/2014 z dn. 2014-06-26 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
22/2014 z dn. 2014-06-14 Uchwała Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii H i umowa zobowiązująca do objęcia akcji.
21/2014 z dn. 2014-06-13 Raport miesięczny za maj 2014 roku.
20/2014 z dn. 2014-05-30 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
19/2014 z dn. 2014-05-30 Raport roczny za rok 2013.
18/2014 z dn. 2014-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku.
17/2014 z dn. 2014-05-14 Raport kwartalny za I kwartał 2014
16/2014 z dn. 2014-05-13 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 13 maja 2014 r.
15/2014 z dn. 2014-05-06 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
14/2014 z dn. 2014-05-06 Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał.
13/2014 z dn. 2014-04-30 Uchwała Rady Nadzorczej o przedłużeniu delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.
12/2014 z dn. 2014-04-14 Raport miesięczny za marzec 2014 roku.
11/2014 z dn. 2014-04-09 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
10/2014 z dn. 2014-04-08 Pozew do Sądu w sprawie nieuczciwej konkurencji.
9/2014 z dn. 2014-03-14 Raport miesięczny za luty 2014
8/2014 z dn. 2014-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2013
7/2014 z dn. 2014-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
6/2014 z dn. 2014-02-07 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za IV kw. 2013 r.
5/2014 z dn. 2014-02-07 Korekta rb 4/2014
4/2014 z dn. 2014-01-29 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu Symbio Polska S.A.
3/2014 z dn. 2014-01-29 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
2/2014 z dn. 2014-01-13 Raport miesięczny za grudzień 2013 roku.
1/2014 z dn. 2014-01-13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
25/2013 z dn. 2013-12-13 Raport miesięczny za listopad 2013 roku.
24/2013 z dn. 2013-11-14 Raport miesięczny za październik 2013 roku.
23/2013 z dn. 2013-11-12 Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.
22/2013 z dn. 2013-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku.
21/2013 z dn. 2013-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.
20/2013 z dn. 2013-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.
19/2013 z dn. 2013-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2013 roku
18/2013 z dn. 2013-08-07 Rejestracja zmian w statucie Symbio Polska S.A.
17/2013 z dn. 2013-07-12 Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.
16/2013 z dn. 2013-06-28 Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
15/2013 z dn. 2013-06-14 Raport miesięczny za maj 2013 roku.
14/2013 z dn. 2013-06-06 Podpisanie umów kredytowych.
13/2013 z dn. 2013-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
12/2013 z dn. 2013-05-31 Raport roczny za rok 2012.
11/2013 z dn. 2013-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
10/2013 z dn. 2013-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.
9/2013 z dn. 2013-04-14 Raport miesięczny za marzec 2013 roku.
8/2013 z dn. 2013-03-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
7/2013 z dn. 2013-03-29 Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28.03.2013 r.
6/2013 z dn. 2013-03-14 Raport miesięczny za luty 2013 roku.
5/2013 z dn. 2013-02-28 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
4/2013 z dn. 2013-02-12 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
3/2013 z dn. 2013-02-08 Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.
2/2013 z dn. 2013-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2012 roku.
1/2013 z dn. 2013-01-14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
30/2012 z dn. 2012-12-12 Raport miesięczny za listopad 2012 roku.
29/2012 z dn. 2012-11-14 Raport miesięczny za październik 2012 roku.
28/2012 z dn. 2012-11-12 Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.
27/2012 z dn. 2012-11-06 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kw. 2012 r.
26/2012 z dn. 2012-10-09 Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku.
25/2012 z dn. 2012-10-03 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
24/2012 z dn. 2012-09-19 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej.
23/2012 z dn. 2012-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2012 roku.
22/2012 z dn. 2012-08-30 Tekst jednolity statutu Symbio Polska S.A.
21/2012 z dn. 2012-08-10 Raport miesięczny za lipiec 2012 roku.
20/2012 Z dn 2012-08-09 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku
19/2012 z dn. 2012-07-13 Raport miesięczny za czerwiec 2012 roku.
18/2012 z dn. 2012-06-26 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
17/2012 z dn. 2012-06-26 Treść uchwał podjętych na ZWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26.06.2012..
16/2012 z dn. 2012-06-18 Raport miesięczny za maj 2012 roku.
15/2012 z dn. 2012-06-05 Podpisanie aneksów do umów kredytowych.
14/2012 z dn. 2012-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2012 r. wraz z projektami uchwał.
13/2012 z dn. 2012-05-16 Raport roczny za rok 2011.
12/2012 z dn. 2012-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku.
11/2012 z dn. 2012-05-11 Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2011 r.
10/2012 z dn. 2012-05-10 Rezygnacja członka Zarządu.
9/2012 z dn. 2012-05-10 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.
8/2012 z dn. 2012-04-12 Raport miesięczny za marzec 2012 roku.
7/2012 z dn. 2012 -03- 23 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnymsystemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii E spółki Symbio Polska S.A
6/2012 z dn. 2012-03-19 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Symbio Polska S.A
5/2012 z dn. 2012-03-14 Raport miesięczny za luty 2012 roku.
4/2012 z dn. 2012-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2011roku.
3/2012 z dn. 2012-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2012 roku.
2/2012 z dn. 2012-01-13 Harmonogram raportów okresowych w roku 2012.
1/2012 z dn. 2012-01-13 Raport miesięczny za grudzień 2011 roku.
32/2011 z dn. 2011-12-14 Raport miesięczny za listopad 2011 roku.
31/2011 z dn. 2011-12-02 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz tekst jednolity statutu Spółki.
30/2011 z dn. 2011-11-14 Raport miesięczny za październik 2011 roku.
29/2011 z dn.2011-11-09 Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku
28/2011 z dn. 2011-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2011 roku.
27/2011 z dn. 2011-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2011 roku.
26/2011 z dn. 2011-08-16 Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku
25/2011 z dn. 2011-08-12 Raport miesięczny za lipiec 2011 roku.
24/2011 z dn. 2011-08-09 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego SYMBIO Polska S.A. za II kwartał 2011 roku.
23/2011 z dn. 2011-08-03 Uruchomienie kredytu skupowego.
22/2011 z dn. 2011-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2011 roku.
21/2011 z dn. 2011-07-08 Zakończenie subskrypcji akcji serii E.
20/2011 z dn. 2011-06-28 Treść uchwał podjętych na ZWZA Symbio Polska S.A. w dniu 27.06.2011r.
19/2011 z dn. 2011-06-14 Raport miesięczny za maj 2011 roku.
18/2011 z dn. 2011-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SYMBIO Polska S.A. wraz z projektami uchwał.
17/2011 z dn. 2011-05-27 Treść uchwał zarządu oraz rady nadzorczej SYMBIO Polska S.A. w sprawie emisji akcji serii E
16/2011 z dn. 2011-05-25 Raport roczny za rok 2010 .
15/2011 z dn. 2011-05-23 Zmiana daty przekazania raportu rocznego SYMBIO Polska S.A. za rok 2010.
14/2011 z dn.2011-05-16 Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku
13/2011 z dn. 2011-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2011 roku.
12/2011 z dn. 2011-05-09 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego SYMBIO Polska S.A. za I kwartał 2011 roku.
11/2011 z dn. 2011-04-14 Raport miesięczny za marzec 2011 roku.
10/2011 z dn. 2011-03-29 Treść podjętych uchwał na NWZA SYMBIO Polska S.A. w dniu 28.03.2011r.
9/2011 z dn. 2011-03-24 Podpisanie umowy \”Term sheet\”
8/2011 z dn. 2011-03-14 Raport miesięczny za luty 2011 roku
7/2011 z dn. 2011-03-01 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2011 r. wraz z projektami uchwał.
6/2011 z dn. 2011-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku
5/2011 z dn. 2011-02-11 Raport miesięczny za styczeń 2011 roku.
4/2011 z dn. 2011-02-09 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego SYMBIO Polska S.A. za IV kwartał 2010 roku.
3/2011 z dn. 2011-02-04 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
2/2011 z dn. 2011-01-27 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011
1/2011 z dn. 2011-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2010 roku.
33/2010 z dn. 2010-12-14 Raport miesięczny za listopad 2010 roku.
32/2010 z dn. 2010-11-14 Raport miesięczny za październik 2010 roku.
31/2010 z dn. 2010-11-10 Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku
30/2010 z dn. 2010-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2010 roku
29/2010 z dn. 2010-09-30 Zawarcie umowy pożyczki
28/2010 z dn. 2010-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2010 roku.
27/2010 z dn. 2010-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2010 roku.
26/2010 z dn. 2010-08-11 Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku.
25/2010 z dn. 2010-08-05 Tekst jednolity Statutu Spółki SYMBIO Polska S.A.
24/2010 z dn. 2010-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2010 roku
23/2010 z dn. 2010-07-08 Aneks do umowy kredytu skupowego
22/2010 z dn. 2010-07-07 Korekta raportu bieżącego nr 18/2010 SYMBIO Polska S.A.
21/2010 z dn. 2010-07-05 Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego
20/2010 z dn. 2010-07-05 Uchwały podjęte przez wznowione ZWZA SYMBIO Polska S.A. w dniu 07.07.2010r
19/2010 z dn. 2010-06-30 Uruchomienie kredytu skupowego.
18/2010 z dn. 2010-06-17 Treść podjętych uchwał na ZWZA SYMBIO Polska S.A. w dniu 16.06.2010r. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach ZWZA.
17/2010 z dn. 2010-06-14 Raport miesięczny za maj 2010 roku
16/2010 z dn. 2010-06-09 Zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
15/2010 z dn. 2010-06-02 Korekta do Projektu Uchwał ZWZA 16.06.2010r.
14/2010 z dn. 2010-05-24 Raport roczny za rok 2009
13/2010 z dn. 2010-05-21 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SYMBIO Polska S.A. wraz z projektami uchwał
12/2010 z dn. 2010-05-20 Zmiana daty przekazania raportu rocznego Spółki SYMBIO Polska S.A. za rok 2009
11/2010 z dn. 2010-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2010 roku
10/2010 z dn. 2010-05-13 Korekta do Raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku
9/2010 z dn. 2010-05-12 Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku
8/2010 z dn. 2010-04-14 Raport miesięczny za marzec 2010 roku
7/2010 z dn. 2010-03-11 Raport miesięczny za luty 2010 roku.
6/2010 z dn. 2010-02-17 Tekst jednolity Statutu Spółki SYMBIO Polska S.A.
5/2010 z dn. 2010-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2010 roku
4/2010 z dn. 2010-02-10 Raport kwartalny za IV kwartał2009 roku
3/2010 z dn. 2010-01-19 Zmiany w Radzie Nadzorczej SYMBIO Polska S.A.
2/2010 z dn. 2010-01-19 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2010
1/2010 z dn. 2010-01-19 Treść uchwał podjętych przez NWZA SYMBIO Polska S.A. w dniu 18 stycznia 2010 roku.
15/2009 z dn. 2009-12-21 Projekty uchwał na NWZA SYMBIO POLSKA S.A
14/2009 z dn. 2009-12-21 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SYMBIO POLSKA S.A
13/2009 z dn. 2009-11-10 Raport kwartalny za III Kwartał 2009r.
12/2009 z dn. 2009-09-18 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/2009 z dn. 2009-08-04 Raport Półroczny
10/2009 z dn. 2009-06-29 Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu nowego członka Zarządu
9/2009 z dn. 2009-06-26 Treść uchwał powziętych przez ZWZA Symbio Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku.
8/2009 z dn. 2009-06-17 Raport Roczny
7/2009 z dn. 2009-06-17 Projekty uchwał na ZWZA firmy Symbio Polska S.A.
6/2009 z dn. 2009-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Symbio Polska S.A.
5/2009 z dn. 2009-05-14 Raport Roczny
4/2009 z dn. 2009-04-30 Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu nowego członka Zarządu
3/2009 z dn. 2009-03-18 Treść uchwał powziętych przez NWZA Symbio Polska S.A. z dnia 17 marca 2009 roku.
2/2009 z dn. 2009-03-09 Projekt uchwał na NWZA Spółki SYMBIO POLSKA S.A. w dniu 17.03.2009
1/2009 z dn. 2009-02-23 Ogłoszenie WZA Symbio Polska S.A.
6/2008 z dn. 2008-12-18 Zakończona subskrypcja akcji serii C Symbio Polska S.A.
5/2008 z dn. 2008-12-12 Korekta RB nr 4/2008: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
4/2008 z dn. 2008-12-12 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
3/2008 z dn. 2008-12-12 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Symbio Polska S.A.
2/2008 z dn. 2008-12-08 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect akcji Symbio Polska S.A.
1/2008 z dn. 2008-12-08 Uzyskanie dostępu do systemu EBI