Rejestracja zmian w statucie Symbio Polska S.A.

07-08-2013 09:43:38 | Bieżący | EBI | 18/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS w dniu 24.04.2013 r. rejestracji zmian w Statucie. W statucie Spółki dodano w §8 ust. 14, 15 i 16. W załączeniu przekazujemy tekst jednolity statutu Symbio Polska S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 4 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO 130328 Statut Spolki