Raport Roczny 2008 – SYMBIO POLSKA S.A. Plik Raportu: Symbio Raport Roczny 2008.pdf rozmiar: 2993.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę: Steve Sperelakis – Prezes Zarzadu