Raport roczny za rok 2017

06-04-2018 16:53:55 | Roczny | EBI | 7/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2017.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO Raport Roczny 2017