Raport roczny za rok 2016

31-05-2017 15:45:36 | Roczny | EBI | 5/2017

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny za rok 2016