Raport roczny za rok 2015

20-05-2016 16:42:32 | Roczny | EBI | 23/2016

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO POLSKA S.A. Raport Roczny 2015