Raport roczny za rok 2014

13-05-2015 15:51:24 | Roczny | EBI | 19/2015

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO Polska SA Raport Roczny 2014