Raport roczny za rok 2013.

30-05-2014 12:26:41 | Okresowy | EBI | 19/2014

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO Raport Roczny 2013