Raport roczny za rok 2012. h1>
31-05-2013 15:45:32 | Roczny | EBI | 12/2013

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO Raport Roczny 2012