Symbio Polska S.A. Raport Roczny Końcowy 2008 Plik Raportu: Symbio Raport Roczny Final 2008.pdf rozmiar: 3475.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę: Steve Sperelakis – Prezes Zarzadu