Plik Raportu: SYMBIO raport polroczny 2009.pdf rozmiar: 425.3 kB ;   Osoby reprezentujące spółkę: Steve Sperelakis – Prezes Zarzadu