Raport kwartalny za IV kwartał 2017 Symbio Polska Spółka Akcyjna (PLSMBI000013)

14-02-2018 09:15:44 | Kwartalny | EBI | 3/2018

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2017