Raport kwartalny za IV kwartał 2016

14-02-2017 10:56:43 | Kwartalny | EBI | 2/2017

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2016