Raport kwartalny za IV kwartał 2015

12-02-2016 13:43:58 | Kwartalny | EBI | 7/2016

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2015