Raport kwartalny za IV kwartał 2014

12-02-2015 16:33:51 | Kwartalny | EBI | 7/2015

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2014