Raport kwartalny za IV kwartał 2013

14-02-2014 17:19:43 | Kwartalny | EBI | 8/2014

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.
  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2013