Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

12-02-2013 08:43:27 | Kwartalny | EBI | 4/2013

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 4Q2012