Raport kwartalny za III kwartał 2018 rok Symbio Polska Spółka Akcyjna (PLSMBI000013)

14-11-2018 13:21:34 | Kwartalny | EBI | 29/2018

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 3Q2018