Raport kwartalny za III kwartał 2016

10-11-2016 12:31:08 | Kwartalny | EBI | 42/2016

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 3Q2016