Raport kwartalny za III kwartał 2015

13-11-2015 16:48:11 | Kwartalny | EBI | 39/2015

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 3Q2015