Raport kwartalny za III kwartał 2014

13-11-2014 13:30:37 | Kwartalny | EBI | 30/2014

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 3Q2014