Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.

14-08-2013 19:29:18 | Kwartalny | EBI | 20/2013

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 2Q2013