Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

12-05-2017 11:06:40 | Kwartalny | EBI | 4/2017

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 1Q2017