Raport kwartalny za I kwartał 2016

13-05-2016 16:22:00 | Kwartalny | EBI | 22/2016

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 1Q2016