Raport kwartalny za I kwartał 2015

14-05-2015 17:12:23 | Kwartalny | EBI | 21/2015

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 1Q2015