Raport kwartalny za I kwartał 2014

14-05-2014 11:13:13 | Kwartalny | EBI | 17/2014

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 1Q2014