Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

15-05-2013 20:37:28 | Kwartalny | EBI | 11/2013

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO raport kwartalny 1Q2013