Przydział Obligacji Serii G

28-09-2018 16:40:53 | Bieżący | EBI | 24/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 300 Obligacji Serii G (dalej: „Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 300.000 zł, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii G.
Celem emisji Obligacji Serii G jest zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Obligacje Serii G wyemitowane zostały jako Obligacje niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku. Wykup Obligacji Serii G został określony na 29 marca 2019 r.Obligacje zostaną wydane w formie dokumentów i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu