Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał.

06-05-2014 18:00:08 | Bieżący | EBI | 14/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach.
Zgodnie z Uchwałą nr 5 z dnia 6 kwietnia 2014 roku wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 13 maja 2013 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Polnej 40.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku.Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

treść uchwał NWZA SYMBIO_140506