Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 grudnia 2014 r.

19-12-2014 22:40:10 | Bieżący | EBI | 36/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 w Warszawie przy ul. Polnej 40.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku.Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał NWZA Symbio_19.12.2014