Przedterminowy wykup obligacji serii A, B i C

22-02-2016 14:20:36 | Bieżący | EBI | 11/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dniu dzisiejszym dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B i C, o emisji których informował w raportach bieżących nr – odpowiednio – 29/2015, 34/2015, 40/2015.
Łączna wartość nominalna wykupionych obligacji wynosi 3,25 mln zł.
Wcześniejszy wykup obligacji ma związek z zapisami, jakie Obligatariusze Emitenta złożyli w ramach trwającej oferty akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowy akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu