Eko = zdrowie

bio=eko=organic

Jesteś tym co jesz. To bardzo dobrze znane hasło nie jest tylko zwykłym sloganem. Żywność to podstawowe dobro, od którego zależy nasze zdrowie. Najlepiej wybierać taką, która jest naturalna, najmniej przetworzona i bez zbędnych dodatków, wyprodukowana w zgodzie ze środowiskiem. Te wszystkie cechy spełnia żywność ekologiczna, określana także jako żywność BIO lub ORGANIC.

Wytwarzanie żywności ekologicznej

Żywność taka w porównaniu do żywności produkowanej metodami konwencjonalnymi charakteryzuje się następującymi cechami:

• do jej produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin (popularnie nazywanych pestycydami i herbicydami) i sztucznych nawozów azotowych. Do nawożenia dopuszczalne są m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie. Same rośliny są utrzymywane w dobrej kondycji poprzez dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki i choroby, odpowiedni płodozmian, metody mechaniczne i fizyczne oraz ochronę naturalnych wrogów szkodników.

ekologiczna produkcja żywności


• w gospodarstwach ekologicznych w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne. Są ściśle określone warunki hodowli zwierząt, z dbałością o samopoczucie hodowanych zwierząt z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danych gatunków, z dostępem do otwartej przestrzeni lub pastwisk. W ekologicznej hodowli zwierząt są też znacznie bardziej rygorystyczne zasady stosowania antybiotyków, hormonów i innych leków.
• ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących, produkowane są bez modyfikacji genetycznych (bez GMO) oraz promieni jonizujących.

W przypadku gospodarstw rolnych, które dopiero podejmują się produkcji żywności ekologicznej, obowiązuje 3 letni okres konwersji, podczas którego producent rolny musi przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad, jednak nie może swoich płodów sprzedać jako produkt ekologiczny. To czas potrzebny, aby ziemia całkowicie oczyściła się z pozostałości po produkcji konwencjonalnej, a rolnicy zapoznali się z zasadami uprawy ekologicznej.

ekologiczna produkcja żywnosci

Przetwórcy także podlegają restrykcyjnym normom. Przepisy dotyczące żywności ekologicznej szczegółowo regulują, jakie substancje dodatkowe mogą być używane. Zabronione jest stosowanie np. syntetycznych przeciwutleniaczy, syntetycznych barwników, sztucznych substancji słodzących lub sztucznych dodatków zagęszczających, które zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żywnościowego są powszechnie stosowane w przetwórstwie żywności konwencjonalnej. Do produkcji żywności ekologicznej wykorzystywanych jest min. 95% surowców uprawianych metodami ekologicznymi.
Dzięki zastosowaniu powyższych zasad, produkcja ekologiczna przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, wykorzystuje zasoby odnawialne, wszelkie odpady i produkty uboczne powinny być poddane recyklingowi, by odzyskać substancje odżywcze, np. do nawożenia gleby.

Eko certyfikat

Wszystkie etapy produkcji, przechowywania, pośrednictwa i transportu żywności ekologicznej muszą być certyfikowane, czyli poddane systemowi kontroli, wynikiem czego jest uzyskanie certyfikatu żywności ekologicznej.
Certyfikat wydawany jest przez jedną z 12 niezależnych jednostek certyfikujących, nad którymi kontrolę sprawuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jednostki certyfikujące kontrolują powstawanie produktu na wszystkich jego etapach. Od jakości uprawianej gleby, aż po napisy na opakowaniach.
Przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest pełna kontrola gospodarstw i przetwórni ekologicznych. Oprócz obiektów, magazynów, pól, pastwisk, urządzeń, kontroli podlegają środki do produkcji i surowce, księgowość gospodarstwa, łącznie z bilansem zbiorów i sprzedaży. Certyfikat wydawany jest na rok, po którym następuje kolejna kontrola jednostki certyfikującej.
Produkt spełniający wymogi produkcji ekologicznej UE otrzymuje certyfikat, natomiast wytwórca ma prawo zamieścić na jego etykiecie wspólnotowy znak rolnictwa ekologicznego, tzw. znak euroliścia. Jest to znak używany na terenie całej Unii Europejskiej.
Oprócz znaku zielonego liścia na etykiecie powinny się znaleźć następujące informacje:
• nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent,
• pochodzenie surowców, z których dany produkt został wytworzony (Rolnictwo UE i/lub spoza UE lub konkretny kraj pochodzenia).

PL-EKO-01
Rolnictwo UE/spoza UE

Biorąc w sklepie do ręki produkt oznaczony w taki właśnie sposób możemy być pewni, że jest to certyfikowana ekologiczna żywność, wyprodukowana metodami ekologicznymi zgodnie z przyjętymi, obowiązującymi wytycznymi.