Pozew do Sądu w sprawie nieuczciwej konkurencji.

08-04-2014 11:03:52 | Bieżący | EBI | 10/2014

Symbio Polska S.A. informuje, iż wobec nieuczciwych działań konkurencji, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wniosła skutecznie do właściwego Sądu w Warszawie pozew przeciwko jednemu z takich podmiotów. Przedmiotem pozwu jest żądanie nakazania pozwanemu zaprzestania podejmowania niedozwolonych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji oraz żądanie zapłaty na rzecz Symbio Polska S.A. odszkodowania w wysokości 9.370.876 zł i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu